top of page

ผลงานออกแบบตกแต่งร้านขายยา
" แคร์ ฟาร์มาซี " 

แคร์ ฟาร์มาซี @ ลาดกระบัง -งานออกแบบภายใน  -งานออกแบบ 3D -งานไฟตกแต่ง -งานเฟอร์นิเจอร์ -งานสติ๊กเกอร์ ตกแต่งในร้าน -งานตัวหนังสือนูน CNC -กล่องไฟหัวตู้ -ม่านม้วนบัง zone ยาอันตราย -งานป้ายอะคริลิค

bottom of page