top of page

ผลงานออกแบบตกแต่งร้านขายยา
" ยาคราฟต์ " 

ยาคราฟต์ @ จ.นครศรีธรรมราช​ -งานออกแบบภายใน  -งานออกแบบ 3D -งานไฟตกแต่ง -งานเฟอร์นิเจอร์ -งานสติ๊กเกอร์ ตกแต่งในร้าน -งานตัวหนังสือนูน CNC -กล่องไฟหัวตู้ -ม่านม้วนบัง zone ยาอันตราย -งานป้ายอะคริลิค

bottom of page