top of page

ผลงานออกแบบตกแต่งร้านขายยา
" ไอแครฺ ฟาร์ม่า " 

ไอแคร์ ฟาร์ม่า @ จ. สงขลา -งานออกแบบภายใน  -งานออกแบบ 3D -งานไฟตกแต่ง -งานเฟอร์นิเจอร์ -งานสติ๊กเกอร์ ตกแต่งในร้าน -งานตัวหนังสือนูน CNC -กล่องไฟหัวตู้ -ม่านม้วนบัง zone ยาอันตราย -งานป้ายอะคริลิค

bottom of page