ผลงานออกแบบตกแต่งร้านอาหาร " Doll House " 

ร้านอาหาร Doll House @ สุขุมวิท

-งานเฟอร์นิเจอร์  -งานป้ายชื่อร้านไฟ LED  

-งานเดินไฟฟ้าภายใน - งานฝ้าเพดานฉาบเรียบ


         

Built In Work Professional Co., Ltd.

Tel : 02-065-3945 , 098-267-1726

 E-mail : sales@builtinwork.com   © All Rights Reserved