ผลงานออกแบบตกแต่งร้านอาหาร " Doll House " 

ร้านอาหาร Doll House @ สุขุมวิท

-งานเฟอร์นิเจอร์  -งานป้ายชื่อร้านไฟ LED  

-งานเดินไฟฟ้าภายใน - งานฝ้าเพดานฉาบเรียบ