ผลงานออกแบบตกแต่งร้านอาหาร " K-House " 

ร้านอาหาร K-House @ จ.สมุทรสงคราม

-งานเฟอร์นิเจอร์ -งานป้ายชื่อร้านไฟ LED  

-งานเดินไฟฟ้าภายใน -งานฝ้าเพดานฉาบเรียบ


         

Built In Work Professional Co., Ltd.

Tel : 02-065-3945 , 098-267-1726

 E-mail : sales@builtinwork.com   © All Rights Reserved