ผลงานออกแบบตกแต่งร้านอาหาร " K-House " 

ร้านอาหาร K-House @ จ.สมุทรสงคราม

-งานเฟอร์นิเจอร์ -งานป้ายชื่อร้านไฟ LED  

-งานเดินไฟฟ้าภายใน -งานฝ้าเพดานฉาบเรียบ