top of page

ฉากรับชั้นไม้ 3 เขี้ยว แบบฉากพับ ซ้าย-ขวา

2 ด้าน 

ขนาด 8 นิ้ว

ขนาด 10 นิ้ว

ขนาด 12 นิ้ว

จำนวน 1 คู่ ซ้ายและขวา

ฉากรับชั้น 3 เขี้ยว แบบฉากพับ ซ้าย-ขวา ขนาด 8 10 12 นิ้ว 1 คู่

฿100.00ราคา
    bottom of page