top of page

เหมาะสำหรับติดตั้งกับโต๊ะเพื่อความสะดวกเรียบร้อยในการใช้สายไฟ
จำนวน 1 ชิ้น

ช่องร้อยสายไฟ พลาสติก กลม สีขาว

฿22.00ราคา
    bottom of page