ผลงานออกแบบร้านกาแฟ 

"Rabika Coffee สาขา เซ็นทรัล เชียงราย" 

ออกแบบร้านกาแฟ Rabika Coffee สาขา เซ็นทรัล เชียงราย

-งานเฟอร์นิเจอร์  -งานป้ายชื่อร้านไฟ LED  

-งานเดินไฟฟ้าภายใน  -งานระบบน้ำประปา น้ำทิ้ง