ผลงานออกแบบร้านกาแฟ "Rabika Coffee สาขา เซียร์ รังสิต" 

ออกแบบร้านกาแฟ Rabika Coffee สาขา เซียร์ รังสิต

-งานเฟอร์นิเจอร์  -งานป้ายชื่อร้านไฟ LED  

-งานเดินไฟฟ้าภายใน -งานระบบน้ำประปา น้ำทิ้ง