top of page

ผลงานออกแบบตกแต่งร้านขายยา " B&W Drugs สาขา 1 " 

ร้านขายยา B&W Drugs สาขา 1 @ ซอยรางน้ำ กทม.

-งานเฟอร์นิเจอร์       -งานตกแต่งกราฟิกภายใน        -งานฝ้าเพดาน      -งานป้ายชื่อร้าน

-งานเดินไฟฟ้าภายใน  -ม่านม้วนบัง zone ยาอันตราย   -งานปูพื้นกระเบื้อง  -ประตูกระจกร้าน


         

bottom of page