top of page

รู้จัก Built-in Work

        บริษัท บิลท์อินเวิร์ค โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ มกราคม พ.ศ.2556 ประกอบธุรกิจหลักในการออกแบบและตกแต่งภายในและภายนอก มีความเชี่ยวชาญงานตกแต่งโดยทีมงานที่มากประสบการณ์ ผลิตงานด้วยเครื่องจักรระดับมาตรฐานโรงงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 100% ทำให้งานที่ผลิตออกมามีคุณภาพสูง และด้วยความสามารถของทีมออกแบบ ทีมกราฟิคและทีมช่างที่มีคุณภาพ ทำให้ได้รับความไว้วางใจในการตกแต่งทั่วประเทศแล้ว กว่า 700 ไซต์งานทุกภูมิภาค และด้วยโรงงานที่เป็นของบริษัทเองและทีมงานคุณภาพของบริษัทโดยตรง จึงทำให้สามารถควบคุมคุณภาพ งบประมาณ ค่าใช้จ่าย และขั้นตอนการผลิตงานที่ได้มาตรฐานสากล

สนามกีฬาที่นั่งคอนกรีต

ขั้นตอนการดำเนินงาน

10 กรอบ FB_กรอบ FB_งานจริง copy 4

10 กรอบ FB_กรอบ FB_งานจริง copy 4

17 กรอบ FB ใหม่_กรอบ FB_3D copy

17 กรอบ FB ใหม่_กรอบ FB_3D copy

1 ปกกรอบ FB

1 ปกกรอบ FB

2 กรอบ FB_กรอบ FB_3D

2 กรอบ FB_กรอบ FB_3D

1-ปกกรอบ FB_กรอบ FB_3D copy

1-ปกกรอบ FB_กรอบ FB_3D copy

2 กรอบ FB_กรอบ FB_3D copy 5

2 กรอบ FB_กรอบ FB_3D copy 5

49046432_2140539762670634_4036656070054117376_o

49046432_2140539762670634_4036656070054117376_o

Template Facebook_BIW 04-04

Template Facebook_BIW 04-04

3 กรอบ FB ใหม่_กรอบ FB_3D copy

3 กรอบ FB ใหม่_กรอบ FB_3D copy

4 กรอบ FB ใหม่_กรอบ FB_3D copy 3

4 กรอบ FB ใหม่_กรอบ FB_3D copy 3

--03

--03

LINE_ALBUM_คุณพิมพ์ณดา_PJ-000000680_221011_10

LINE_ALBUM_คุณพิมพ์ณดา_PJ-000000680_221011_10

Template Facebook_BIW 04-01

Template Facebook_BIW 04-01

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อใช้บริการกับเรา

          งานตกแต่งร้านขายยาเป็นงานที่ต้องใช้ทีมงาน ทีมออกแบบและทีมช่างที่มีประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อให้ได้งานตกแต่งที่สวยงาม มีคุณภาพ และสามารถขออนุญาตในการเปิดร้านขายยาผ่านตามมาตรฐานกฎกระทรวงฉบับใหม่ ตามหลัก GPP โดยไม่ต้องมากังวลว่าร้านของท่านนั้นจะสามารถขออนุญาตผ่านหรือไม่ ทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือ แนะนำ ให้การบริการอย่างเต็มความสามารถ ด้วยประสบการณ์การตกแต่งร้านมาอย่างมากมายทั่วประเทศ ท่านจึงมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้ร้านที่สวยงาม พร้อมมาตรฐานที่รองรับ GPP 100%

          งานตกแต่งที่พักอาศัย ด้วยงานบิลท์อิน หากท่านได้ช่างที่มีความชำนาญในการผลิตตามแบบที่ Designer ได้ออกแบบไว้ ท่านจะหมดความกังวลในงานที่ท่านจะได้รับ หมดปัญหาช่างทิ้งงาน และไม่ต้องกังวลในคุณภาพของวัสดุที่ทางบริษัทเลือกใช้ ทางบริษัทระลึกเสมอว่าบ้านท่าน ไม่ต่างจากบ้านเรา เราจึงตั้งใจออกแบบ และผลิตชิ้นงานให้ออกมาเนี๊ยบที่สุด และมีคุณภาพคงทนที่สุด เพื่อให้ท่านใช้งานไปได้อีกนาน

          ดีไซน์สวยล้ำ ในสไตล์ของคุณ มีแบบ 3 มิติให้ตัดสินใจก่อนลงมือตกแต่งร้านจริง แบบ 3 มิติและงานตกแต่งจริงไม่ผิดเพี้ยน งานเร็ว งานไว มีคุณภาพ และราคาถูก วัสดุที่บริษัทเลือกใช้เป็นวัสดุเกรดดีที่สุด บริการหลังการขาย รับประกันคุณภาพนาน 1 ปีเต็ม ขอใบอนุญาตเปิดร้านขายยาผ่าน 100%

ออกแบบห้องในฝันของคุณได้เลยตอนนี้

bottom of page