top of page

ผลงานออกแบบตกแต่งร้านขายยา "B&W Drugs" 

ร้านขายยา B&W Drugs @ ซอยรางน้ำ กทม.

-งานเฟอร์นิเจอร์ -งานตกแต่งกราฟิกภายใน  -งานฝ้าเพดาน  -งานกั้นประตูกระจกหน้าร้าน

-งานเดินไฟฟ้าภายใน  -งานปูพื้นกระเบื้อง -ม่านม้วนบัง zone ยาอันตราย


         

bottom of page