Built In Work Professional Co., Ltd.

Tel : 02-065-3945 , 098-267-1726

 E-mail : sales@builtinwork.com   © All Rights Reserved

ผลงานออกแบบตกแต่งร้านขายยา "B&W Drugs" 

ร้านขายยา B&W Drugs @ ซอยรางน้ำ กทม.

-งานเฟอร์นิเจอร์      -งานตกแต่งกราฟิกภายใน -งานฝ้าเพดาน -งานกั้นประตูกระจกหน้าร้าน

-งานเดินไฟฟ้าภายใน  -งานปูพื้นกระเบื้อง       -ม่านม้วนบัง zone ยาอันตราย