top of page

ผลงานออกแบบตกแต่งร้านขายยา "บ้านยาศิริพร" 

ร้านขายยา บ้านยาศิริพร @ จ.นครปฐม

-งานเฟอร์นิเจอร์   -งานตกแต่งกราฟิกภายใน   -งานม่านม้วนบัง zone ยาอันตราย 

-งานเดินไฟฟ้าภายใน   -งานป้ายกล่องไฟ               


         

bottom of page