top of page

ผลงานออกแบบตกแต่งร้านขายยา "Care" 

ร้านขายยาแคร์ฟาร์มาซี

-งานเฟอร์นิเจอร์  -งานตกแต่งกราฟิกภายใน  -งานป้ายกล่องไฟหน้าร้าน -งานผ้าม่านพร้อมสกรีน  -งานฝ้าเพดาน  -งานกั้นห้อง stock  -งานปูพื้นกระเบื้อง  -งานเดินไฟฟ้าภายใน 

-งานกั้นประตูกระจกร้าน  -งานทาสี   

bottom of page