top of page

ผลงานออกแบบตกแต่งร้านขายยา
" หจก. ชัยวัฒน์เภสัช 2013 " 

ร้านขายยา หจก.ชัยวัฒน์เภสัช 2013 @ จ.สกลนคร -งานออกแบบภายใน  -งานออกแบบ 3D -งานไฟตกแต่ง -งานเฟอร์นิเจอร์ -งานสติ๊กเกอร์ ตกแต่งในร้าน -งานตัวหนังสือนูน CNC -กล่องไฟหัวตู้ -ม่านม้วนบัง zone ยาอันตราย -งานป้ายอะคริลิค

bottom of page