top of page

ผลงานออกแบบตกแต่งร้านขายยา "คุณชลิตา" 

ร้านขายยา คุณชลิตา @ กทม.

-งานเฟอร์นิเจอร์       -งานตกแต่งกราฟิกภายใน 

            -งานเดินไฟฟ้าภายใน   -งานม่านม้วนบัง zone ยาอันตราย             


         

bottom of page