ผลงานออกแบบตกแต่งร้านขายยา "ร้านยาชนิกานต์เภสัช" 

ร้านยาชนิกานต์เภสัช @ จ.ระยอง

-งานออกแบบภายใน  -งานออกแบบ 3D  -ออกแบบ Logo -งานเฟอร์นิเจอร์ 

-งานสติ๊กเกอร์ตกแต่ง -งานตัวหนังสือนูนCNC 

-ม่านม้วนบัง zone ยาอันตราย -งานป้ายอะคริลิค

ผลงานออกแบบตกแต่งร้านยา "ร้านยาชนิกานต์เภสัช"