ผลงานออกแบบตกแต่งร้านขายยา " จุฬา ฟาร์มา " 

ร้านขายยา จุฬา ฟาร์มา @ จ.นครราชสีมา

-งานเฟอร์นิเจอร์   -งานตกแต่งกราฟิกภายใน  -งานเดินไฟฟ้าภายใน

-ม่านม้วนบัง zone ยาอันตราย   -งานป้ายตัวอักษรติดไฟ

-ป้ายแสดงราคาสินค้าติดชั้นกระจก