ผลงานออกแบบตกแต่งร้านขายยา "จุฬา ฟาร์มา" 

ร้านจุฬา ฟาร์มา @ จ.นครราชสีมา
-งานออกแบบภายใน  -งานออกแบบ 3D -งานไฟตกแต่ง -งานเฟอร์นิเจอร์ 
-งานสติ๊กเกอร์ตกแต่งในร้าน -งานตัวหนังสือนูน CNC -กล่องไฟหัวตู้

ผลงานออกแบบตกแต่งร้านยา "ร้านจุฬา ฟาร์มา"