ผลงานออกแบบตกแต่ง "Clinic & Spa"

คลิกนิกเสริมความงาม & สปา ( บริเวณรับแขก )

​Luxury & Natural Design

-งานเฟอร์นิเจอร์  -งานจัดแสง -งานไฟLED -งานเดินไฟฟ้าภายใน  -ฟรีออกแบบ 3 มิติ

-งานผนัง  -งานติดตั้งหินอ่อน  -งานปรับปรุงฝ้าเพดาน  -งานกั้นผนังเบา