ผลงานออกแบบตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ร้านขายยา "ร้านยาฮีล (HEAL)" 

ร้านขยาฮีล ( HEAL ) @กรุงเทพฯ

- งานเผลิต และติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ชั้นวางสินค้า

- สติ๊กเกอร์ตกแต่งชั้นวางสินค้า

ผลิตและตกแต่งเฟอร์นิเจอร์