top of page

ผลงานออกแบบตกแต่งร้านขายยา "ไดมอนฟาร์มาซี" 

ร้านขายยา ไดมอนฟาร์มาซี @ จ.สุราษฏร์ธานี
-งานเฟอร์นิเจอร์  -งานตกแต่งกราฟิกภายใน  -งานป้ายกล่องไฟหน้าร้าน
-งานเดินไฟฟ้าภายใน  -ม่านม้วนบัง zone ยาอันตราย
         

bottom of page