top of page

ผลงานออกแบบตกแต่งร้านขายยา "Extra Drug" 

ร้านขายยา Extra Drug @ ห้าง Senafest กทม.

-งานเฟอร์นิเจอร์ -งานตกแต่งกราฟิกภายใน        

-งานเดินไฟฟ้าภายใน  


         

bottom of page