ผลงานออกแบบตกแต่งคลินิก " คลินิก ฟ. ฟัน " 

ผลงานออกแบบตกแต่งคลินิก " คลินิก ฟ.ฟัน " @ จ. กาญจนบุรี

-งานเฟอร์นิเจอร์   -งานเดินไฟฟ้าภายใน -งานพ่นสีภายใน  -งานปรับปรุงฝ้าเพดาน
- งานกล่องไฟตกแต่ง - งานป้ายไฟ LED - งานฉลุลาย cnc ตกแต่งผนัง
- ฟรีออกแบบ 3 มิติ
         

ออกแบบตกแต่งคลินิก

Built In Work Professional Co., Ltd.

Tel : 02-065-3945 , 098-267-1726

 E-mail : sales@builtinwork.com   © All Rights Reserved