top of page

ผลงานออกแบบตกแต่งออฟฟิศ GKFX

-งานออกแบบ 3D -งานออกแบบตกแต่งภายใน

- งานเฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน

- ติดไฟ LED เพิ่มความสวยงาม

- งานฝ้า ผนังตกแต่ง  พื้นลามิเนต

ตกแต่งออฟฟิศ สำนักงาน
bottom of page