ผลงานออกแบบตกแต่งร้านขายยา "เฮลท์มาร์ท ฟาร์มาซี" 

ร้านขายยา เฮลท์มาร์ท ฟาร์มาซี @ จ.ภูเก็ต

-งานเฟอร์นิเจอร์   -งานตกแต่งกราฟิกภายใน 

-ม่านม้วนบัง zone ยาอันตราย

-งานฉลุ CNC ตัวนูน ตัวอักษร/ตกแต่ง
         

ตกแต่งร้านขายยา