ผลงานออกแบบตกแต่งร้านขายยา "Healthy Mates" 

ร้านขายยา Healthy Mates @ ห้าง Robinson ศรีสมาน

-งานเฟอร์นิเจอร์       -งานตกแต่งกราฟิกภายใน 

-งานเดินไฟฟ้าภายใน  -ม่านม้วนบัง zone ยาอันตราย