top of page

ผลงานออกแบบตกแต่งร้านขายยา "Healthy Drug" 

ร้านขายยา Healthy Drug @ ห้าง Homepro สาขาสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ

-งานเฟอร์นิเจอร์   -งานตกแต่งกราฟิกภายใน  -งานเดินไฟฟ้าภายใน  -งานปูพื้นกระเบื้อง

-งานฝ้าเพดานฉาบเรียบ


         

bottom of page