ผลงานออกแบบตกแต่งร้านขายยา "เจ้านายเภสัช" 

ร้านขายยา เจ้านายเภสัช

-งานเฟอร์นิเจอร์   -งานตกแต่งกราฟิกภายใน  -งานเดินไฟฟ้าภายใน

-ม่านม้วนบัง zone ยาอันตราย   -งานป้ายตัวอักษรติดไฟ

-ป้ายแสดงราคาสินค้าติดชั้นกระจก