top of page

ผลงานออกแบบตกแต่งร้านขายยา คุณอ๊อด จ.ขอนแก่น 

ร้านขายยา คุณอ๊อด @ จ.ขอนแก่น

-งานเฟอร์นิเจอร์       -งานตกแต่งกราฟิกภายใน 

-งานเดินไฟฟ้าภายใน  -ม่านม้วนบัง zone ยาอันตราย


         

bottom of page