top of page

ผลงานออกแบบตกแต่งร้านค้า
" KOJI 10 Baht "
 

ร้าน KOJI 10 Baht @ จ. โลตัสศรีนครินทร์ -งานออกแบบภายใน  -งานออกแบบ 3D -งานไฟตกแต่ง -งานเฟอร์นิเจอร์ -งานสติ๊กเกอร์ ตกแต่งในร้าน -งานตัวหนังสือนูน CNC -กล่องไฟหัวตู้ -ม่านม้วนบัง zone ยาอันตราย -งานป้ายอะคริลิค

bottom of page