Built In Work Professional Co., Ltd.

Tel : 02-065-3945 , 098-267-1726

 E-mail : sales@builtinwork.com   © All Rights Reserved

ผลงานออกแบบตกแต่งร้านเครื่องสำอาง "Lamy Cosmetics" 

ร้านเครื่องสำอาง Lamy Cosmetics(Thailand) @ กทม.

-งานเฟอร์นิเจอร์       -งานตกแต่งกราฟิกภายใน    -งานป้ายชื่อร้านซ่อนไฟ LED 

-งานเดินไฟฟ้าภายใน   - งานฝ้าเพดาน   - งานปูพื้นกระเบื้อง      -งานกั้นผนังเบา