top of page

ผลงานออกแบบตกแต่งร้านเครื่องสำอาง
" Lamy Cosmetics "
 

ร้านเครื่องสำอาง Lamy Cosmetics(Thailand) @ จ. กรุงเทพฯ -งานออกแบบภายใน  -งานออกแบบ 3D -งานไฟตกแต่ง -งานเฟอร์นิเจอร์ -งานสติ๊กเกอร์ ตกแต่งในร้าน -งานตัวหนังสือนูน CNC -กล่องไฟหัวตู้ -ม่านม้วนบัง zone ยาอันตราย -งานป้ายอะคริลิค

bottom of page