ผลงานออกแบบตกแต่งร้านขายยา "เล็กเจริญฟาร์มา" 

ร้านขายยา เล็กเจริญฟาร์มา @จ.นครพนม

-งานเฟอร์นิเจอร์  -ม่านม้วนบัง zone ยาอันตราย

-งานตกแต่งภายใน -งานสติ๊กเกอร์ตกแต่งร้าน

ตกแต่งร้านขายยา
ตกแต่งร้านขายยา
ตกแต่งร้านขายยา
ตกแต่งร้านขายยา