ผลงานออกแบบตกแต่งร้านขายยา "MedLifePlus" 

ร้านขายยา MedLifePlus @ ห้าง The Sense ปิ่นเกล้า กทม.

-งานเฟอร์นิเจอร์  -งานตกแต่งกราฟิกภายใน   -งานป้ายกล่องไฟร้าน  -งานเดินไฟฟ้าภายใน
-งานฝ้าเพดาน  -งานกั้นห้อง stock  -งานปูพื้น            

Built In Work Professional Co., Ltd.

Tel : 02-065-3945 , 098-267-1726

 E-mail : sales@builtinwork.com   © All Rights Reserved