ผลงานออกแบบตกแต่งร้านขายยา "หมอยา" 

ร้านขายยา หมอยา @ จ.สุรินทร์

-งานเฟอร์นิเจอร์   -งานตกแต่งกราฟิกภายใน  -งานเดินไฟฟ้าภายใน

-ม่านม้วนบัง zone ยาอันตราย