top of page

ผลงานออกแบบตกแต่งร้านขายยา "My Medicine" 

ร้านขายยา My Medicine @ ลาดพร้าว กทม.

-งานเฟอร์นิเจอร์  -งานตกแต่งกราฟิกภายใน  -งานทุบกำแพงกลางร้าน

-งานเดินไฟฟ้าภายใน  -ม่านม้วนบัง zone ยาอันตราย


         

bottom of page