ผลงานออกแบบตกแต่งร้านขายยา "My Medicine" 

ร้านขายยา My Medicine @ ลาดพร้าว กทม.

-งานเฟอร์นิเจอร์  -งานตกแต่งกราฟิกภายใน  -งานทุบกำแพงกลางร้าน

-งานเดินไฟฟ้าภายใน  -ม่านม้วนบัง zone ยาอันตราย


         

Built In Work Professional Co., Ltd.

Tel : 02-065-3945 , 098-267-1726

 E-mail : sales@builtinwork.com   © All Rights Reserved