top of page

ผลงานออกแบบตกแต่งร้านขายยา "นัยยา เภสัช" 

นัยยา เภสัช @ จ.กาญจนบุรี
-งานออกแบบภายใน  -งานออกแบบ 3D -งานไฟตกแต่ง -งานเฟอร์นิเจอร์ 
-งานสติ๊กเกอร์ ตกแต่งในร้าน / หน้าร้าน -งานตัวหนังสือนูน CNC -กล่องไฟหัวตู้
-ม่านม้วนบัง zone ยาอันตราย -งานป้ายอะคริลิค -ออกแบบ Logo

ผลงานออกแบบและตกแต่งร้านขายยา "นัยยา เภสัช"
bottom of page