top of page

ผลงานออกแบบตกแต่งร้านขายยา "น้ำหวานเภสัช" 

ร้านขายยา น้ำหวานเภสัช @ กทม.

-งานเฟอร์นิเจอร์  -งานตกแต่งกราฟิกภายใน  -งานฝ้าเพดานฉาบเรียบ  -งานป้ายกล่องไฟร้าน

-งานเดินไฟฟ้าภายใน  -ม่านม้วนบัง zone ยาอันตราย  -งานกั้นผนังเบาหลังร้าน


         

bottom of page