ผลงานออกแบบตกแต่งร้านขายยา "น้ำหวานเภสัช" 

ร้านขายยา น้ำหวานเภสัช @ กทม.

-งานเฟอร์นิเจอร์  -งานตกแต่งกราฟิกภายใน  -งานฝ้าเพดานฉาบเรียบ  -งานป้ายกล่องไฟร้าน

-งานเดินไฟฟ้าภายใน  -ม่านม้วนบัง zone ยาอันตราย  -งานกั้นผนังเบาหลังร้าน


         

Built In Work Professional Co., Ltd.

Tel : 02-065-3945 , 098-267-1726

 E-mail : sales@builtinwork.com   © All Rights Reserved