ผลงานออกแบบตกแต่งร้านอาหาร "ชาบูนางใน" 

ร้านอาหาร ชาบูนางใน @ สาขาคู้บอน กทม.

-งานเฟอร์นิเจอร์  -งานป้ายชื่อร้านไฟ LED -ฟรีออกแบบ 3 มิติ

-งานเดินไฟฟ้าภายใน -งานฝ้าเพดานฉาบเรียบ