top of page

ผลงานออกแบบตกแต่งร้านขายยา "ภัทรภาฟาร์มาซี" 

ร้านขายยา ภัทรภาฟาร์มาซี @ จ.นครสวรรค์

-งานเฟอร์นิเจอร์   -งานตกแต่งกราฟิกภายใน 

-งานเดินไฟฟ้าภายใน   -ม่านม้วนบัง zone ยาอันตราย


         

bottom of page