ผลงานออกแบบตกแต่งร้านขายยา "พัฒยา" 

ร้านขายยา พัฒยา @ พัทยา จ.ชลบุรี

-งานเฟอร์นิเจอร์   -งานตกแต่งกราฟิกภายใน  -งานเดินไฟฟ้าภายใน

-ม่านม้วนบัง zone ยาอันตราย