ผลงานออกแบบตกแต่งร้านขายยา "เพชรจันท์เภสัช" 

ร้านขายยา เพชรจันท์เภสัช @ จ.จันทบุรี

-งานเฟอร์นิเจอร์   -งานตกแต่งกราฟิกภายใน  -งานเดินไฟฟ้าภายใน

-ม่านม้วนบัง zone ยาอันตราย   -งานป้ายตัวอักษรติดไฟ

-ป้ายแสดงราคาสินค้าติดชั้นกระจก