ผลงานออกแบบตกแต่ง "โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา" 

ตกแต่งภายในโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา @จ.กาญจนบุรี

-งานเฟอร์นิเจอร์  -งานเดินไฟฟ้าภายใน -งานฝ้าเพดาน

-งานติดตั้งเฟรมอะลูมิเนียม -งานป้ายอะคริลิค -งานฉลุตัวอักษร CNC
-สติ๊กเกอร์ตัวอักษร - ฟรีออกแบบ 3 มิติ
         

ออกแบบตกแต่งภายในโรงพยาบาล

Built In Work Professional Co., Ltd.

Tel : 02-065-3945 , 098-267-1726

 E-mail : sales@builtinwork.com   © All Rights Reserved