top of page

ผลงานออกแบบตกแต่ง "โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา" 

ตกแต่งภายในโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา @จ.กาญจนบุรี

-งานเฟอร์นิเจอร์  -งานเดินไฟฟ้าภายใน -งานฝ้าเพดาน

-งานติดตั้งเฟรมอะลูมิเนียม -งานป้ายอะคริลิค -งานฉลุตัวอักษร CNC
-สติ๊กเกอร์ตัวอักษร - ฟรีออกแบบ 3 มิติ
         

ออกแบบตกแต่งภายในโรงพยาบาล
bottom of page