ผลงานออกแบบตกแต่งร้านขายยา "พันธ์ยาควนกลาง" 

"พันธ์ยาควนกลาง" @ จ.นครศรีธรรมราช
-งานออกแบบภายใน  -งานออกแบบ 3D -งานเฟอร์นิเจอร์ 
-งานสติ๊กเกอร์ตกแต่งในร้าน -งานตัวหนังสือนูน CNC 
-ม่านม้วนบัง zone ยาอันตราย -งานป้ายอะคริลิค

ผลงานออกแบบและตกแต่งร้านขายยา  "พันธ์ยาควนกลาง"