top of page

ผลงานออกแบบตกแต่งร้านขายยา "Pharma Hub" 

ร้านขายยา Pharma Hub @ จ.ระยอง

-งานเฟอร์นิเจอร์   -งานตกแต่งกราฟิกภายใน  -งานเดินไฟฟ้าภายใน

-ม่านม้วนบัง zone ยาอันตราย
         

bottom of page