ผลงานออกแบบตกแต่งร้านขายยา "เพื่อนเภโอสถ" 

เพื่อนเภโอสถ @ จ. ระยอง
 - งานออกแบบภายในร้านยา -งานออกแบบภาพ 3D 
-งานฟอร์นิเจอร์ -งานสติ๊กเกอร์รูปขวดยาและตัวหนังสือภายในร้าน
-ม่านม้วยบัง zone ยาอันตราย