top of page

ผลงานออกแบบตกแต่งร้านขายยา "พิมพ์ชนกเภสัช" 

ร้านขายยา พิมพ์ชนกเภสัช @ จ.สุราษฏร์ธานี

-งานเฟอร์นิเจอร์       -งานตกแต่งกราฟิกภายใน 

-งานเดินไฟฟ้าภายใน  -ม่านม้วนบัง zone ยาอันตราย


         

bottom of page