top of page

ผลงานออกแบบตกแต่งร้านขายยา
" พีเอ็ม แคร์ ฟาร์มาซี " 

พีเอ็ม แคร์ ฟาร์มาซี @ จ. ตาก -งานออกแบบภายใน  -งานออกแบบ 3D -งานไฟตกแต่ง -งานเฟอร์นิเจอร์ -งานสติ๊กเกอร์ ตกแต่งในร้าน -งานตัวหนังสือนูน CNC -กล่องไฟหัวตู้ -ม่านม้วนบัง zone ยาอันตราย -งานป้ายอะคริลิค

bottom of page