top of page

ผลงานออกแบบตกแต่งร้านขายยา " ประภัสสร เภสัช " 

ร้านขายยา ประภัสสร เภสัช @ จ.สระบุรี

-งานเฟอร์นิเจอร์   -งานตกแต่งกราฟิกภายใน  -งานเดินไฟฟ้าภายใน

-ม่านม้วนบัง zone ยาอันตราย   -งานป้ายตัวอักษรติดไฟ

-ป้ายแสดงราคาสินค้าติดชั้นกระจก
         

bottom of page