top of page

ผลงานออกแบบตกแต่งร้านขายยา "รวมเจริญเภสัช" 

ร้านขายยา รวมเจริญเภสัช @ แจ้งวัฒนะ กทม.

-งานเฟอร์นิเจอร์  -งานตกแต่งกราฟิกภายใน 

-งานเดินไฟฟ้าภายใน  -ม่านม้วนบัง zone ยาอันตราย


         

bottom of page